نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

کتاب نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر

/
نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر نویسنده : دکتر ویلیام گلاسر مترجم: مه…
عملکرد تحصیلی

اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

/
اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان …
تاثیر موسیقی بی کلام بر سلامت

اثربخشی موسیقی آرام و بیکلام برسلامت معنوی نوجوانان دختر شهر شیراز

/
اثربخشی موسیقی آرام و بیکلام برسلامت معنوی نوجوانان دختر شهر شیراز …
سرطان سینه
هدف هاي پیشرفت

انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف های پیشرفت در ورزشکاران حرفه ای

/
انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف ه…
مقاومت در شناخت درمانی

کتاب مقاومت در شناخت درمانی

/
کتاب مقاومت در شناخت درمانی نویسنده: رابرت لیهی  مترجمان: دکتر حس…
محمد مظفری

دکتر محمد مظفری در کاشانه مهر

/
دکتر محمد مظفری عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سرپرست خانه رو…
دکتر محمد مظفری

عشق بهترین دکتر در زندگی است

/
عشق بهترین دکتر در زندگی است دکتر محمد مظفری …
کاشانه مهر

معرفی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس در برنامه زنده تلویزیونی کاشانه مهر

/
معرفی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس در برنامه زنده تلویزیونی ک…