?اعلام آمادگی نمایندگان خانه روانشناسان برای گام های جدید?

/
جلسه نمایندگان خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس روز جمعه…

✴ دوره آماده سازی مصاحبه دکتری روان شناسی (جمعه ۳۱ خرداد ۹۸)

/
?این دوره به منظور آماده سازی دانشجویان پذیرفته شده در دوره دکترای روان…

✴ دوره آموزشی توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران ۹۸/۳/۲۴

/
جلسه دوم دوره آموزش توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران مورخ ۴۲ خر…

?نقش خانواده در رفتارهای پرخطر جوانان

/
✴ برنامه زنده تلویزیونی کاشانه مهر (فارس - شیراز) ?کارشناس: دکتر محمد م…

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صدشکر که این آمد وصد حیف که آن رفت ??

/
?عید سعید فطر برشما مبارک??? (اتاق فرهنگ وهنر خانه روانشناسان فارس) …

?دوره آموزشی توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران

/
دوره آموزش توانمندسازی پژوهشی دانشجویان و پژوهشگران در مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ …