نشست صمیمی ،پرسش و پاسخ با دکتر حاتمی رئیس نظام روان شناسی و مشاوره کشور.

/
شست صمیمی ،پرسش و پاسخ با دکتر حاتمی رئیس نظام روان شناسی و مشاور…

? برگزاری همایش مشترک روانشناسی به مناسبت هفته بهزیستی

/
نشست مشترک باحضور شورای خانه روانشناسان شهرصدرا, روانشناسان اورژانس اجتما…

?نقش خانواده در کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان ?برنامه زنده تلویزیونی کاشانه مهر (فارس - شیراز ) ?قسمت چهارم

/
?نقش خانواده در کاهش رفتارهای پرخطر فرزندان ?برنامه زنده تلوی…

✨دوره های آموزشی و توانمندسازی روان شناسان و مشاوران ?تحلیل فیلم برف روی کاج ها?

/
✨دوره های آموزشی و توانمندسازی روان شناسان و مشاوران ?تحلیل فیل…