✨کارگاه تخصصی و عملی SPSS

/
✨کارگاه تخصصی و عملی SPSS ?آقای دکتر بهنام جمشیدی? …

ادامه روش های خروج از بن بست دوسویه در روابط خانوادگی (۲۰ آذرماه ۹۷ )

/
ادامه روش های خروج از بن بست دوسویه در روابط خانوادگی (۲۰ آذرما…

همکاری کتاب فروشی موج سوم با خانه روانشناسان استان فارس

/
?قابل توجه اعضای ثبت نامی و دارندگان کارت خانه روان شناسان و مشاو…

نمایندگان خانه روانشناسان در شهرستان های استان فارس

/
دومین جلسه امور شهرستان های استان فارس . (۲۹ آذر ۹۷) نمایندگ…

✨افتتاح اتوبوس سیار (مشاوره و کتابخانه دیجیتال ) با برند و معرفی خانه روانشناسان در شهر صدرا

/
افتتاح اتوبوس سیار (مشاوره و کتابخانه دیجیتال ) با برند و معرفی خانه…

حمایت حقوقی از اعضای خانه روانشناسان و حرف یاورانه استان فارس

/
 خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس با هدف حمایت حقوقی از …

✨بخشی از فعالیت های خانه روانشناسان،مشاوران و حرف یاورانه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷✨

/
بخشی از فعالیت های خانه روانشناسان،مشاوران و حرف یاورانه در سال ۱۳۹۶ ۱-برگزا…

آدرس و کانال های ارتباطی خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس

/
احتراما آدرس و کانال های ارتباطی خانه روان شناسان و مشاوران استان فا…

✨کارگاه تخصصی زوج درمانی هیجان مدار

/
کارگاه تخصصی زوج درمانی هیجان مدار خانم دکتر هنرپروران استاد دانشگاه  …