جلسه افتاحیه اتاق "نخبگان"

/
جلسه افتاحیه اتاق "نخبگان" (دانشجویان ، روان شناسان و مشاوران صاحب …

جلسه "مدیران اجرایی" گروه مداخله در بحران

/
💢جلسه "مدیران اجرایی" گروه مداخله در بحران خانه روانشناسان و م…

اتاق "خبر" خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس تقدیم می کند:

/
💢 اتاق "خبر" خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس تقدیم می کند:💢 گزارش…

۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضای ثبت نامی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس

/
🔅باشگاه بدن سازی و پرورش اندام آهنین با ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضای ثبت…

♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت از خود در مشاوره و روان درمانی

/
♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت…

♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت از خود در مشاوره و روان درمانی

/
♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت…

💐جلسه امور شهرستان ها

/
💐جلسه امور شهرستان هاو 💐راه اندازی اتاق منزلت خانه روانشناسان و مشا…

♦جلسه تیم اجرایی روی خط خانه

/
♦جلسه تیم اجرایی روی خط خانه 🔅گزارش تصویری از نشست علمی با عنوان شا…

🌹 نشست نخبگان و حامیان طرح اکرام ( جوانان نخبه بدون سرپرست یا بد سرپرست)

/
💐 توزیع نوشت افزار به یکی دیگر از مدارس مناطق محروم استان فار…

♦تفاهم نامه میان خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس با مجموعه فرهنگی ورزشی توحید

/
♦تفاهم نامه میان خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس با مجمو…