جلسه افتاحیه اتاق "نخبگان"

/
جلسه افتاحیه اتاق "نخبگان" (دانشجویان ، روان شناسان و مشاوران صاحب …

جلسه "مدیران اجرایی" گروه مداخله در بحران

/
?جلسه "مدیران اجرایی" گروه مداخله در بحران خانه روانشناسان …

اتاق "خبر" خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس تقدیم می کند:

/
? اتاق "خبر" خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس تقدیم می کند:? گز…

۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضای ثبت نامی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس

/
?باشگاه بدن سازی و پرورش اندام آهنین با ۲۰ درصد تخفیف ویژه اعضای …

♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت از خود در مشاوره و روان درمانی

/
♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت…

♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت از خود در مشاوره و روان درمانی

/
♦جلسه نهایی تدوین و ویرایش فیلم نشست علمی با عنوان شایستگی و مراقبت…

?جلسه امور شهرستان ها

/
?جلسه امور شهرستان هاو ?راه اندازی اتاق منزلت خانه روانشناسان…

♦جلسه تیم اجرایی روی خط خانه

/
♦جلسه تیم اجرایی روی خط خانه ?گزارش تصویری از نشست علمی با عنوان…

? نشست نخبگان و حامیان طرح اکرام ( جوانان نخبه بدون سرپرست یا بد سرپرست)

/
? توزیع نوشت افزار به یکی دیگر از مدارس مناطق محروم استان فارس از سوی…

♦تفاهم نامه میان خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس با مجموعه فرهنگی ورزشی توحید

/
♦تفاهم نامه میان خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس با مجمو…