همایش مشترک روز ملی روانشناس و مشاور

/
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره فارس به همراه اداره کل بهزیستی است…

حساب اینستاگرامی دکتر محمد مظفری سرپرست خانه روانشناسان استان فارس

/
حساب اینستاگرامی ایشان به نام Dr_mohammad_mozafari و در لینک زیر قابل دسترس اس…

بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان خانواده

/
? بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان خانواده …

جذب نمایندگی خانه روانشناسان و مشاوران در شهرستان های استان فارس

/
با سلام خدمت دوستان گرامی همانطور که مستحضرید، خانه روان شناس…

بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان ۳۰ مهرماه با کارشناسی دکتر مظفری

/
در برنامه کاشانه مهر ۳۰ مهرماه سیمای فارس که با موضوع بن بست دو سو…