همکاری کتاب فروشی موج سوم با خانه روانشناسان استان فارس

/
?قابل توجه اعضای ثبت نامی و دارندگان کارت خانه روان شناسان و مشاو…

برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی مهر و آبان ۹۷

/
برگزاری کارگاه تخصصی زوج درمانی توسط سرکار خانم دکتر زارع ( متخصص ز…

روان شناسی مرضی کودک

/
روان شناسی مرضی کودک این کتاب از منابع اصلی کنکور در مقاطع کارشناسی ا…
قصه ذرمانی

تحلیل روان شناختی محتوای قصه های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی اقتصادی

/
چکیده : آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش م…
مقاله کارکرد خانواده

ارتباط ابعاد کارکرد خانواده و خودتنظیمی فرزندان

/
چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش بینی ابعاد خودتنظیمی ف…
نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

کتاب نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر

/
نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر نویسنده : دکتر ویلیام گلاسر مترجم: مه…
عملکرد تحصیلی

اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان

/
اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان …
تاثیر موسیقی بی کلام بر سلامت

اثربخشی موسیقی آرام و بیکلام برسلامت معنوی نوجوانان دختر شهر شیراز

/
اثربخشی موسیقی آرام و بیکلام برسلامت معنوی نوجوانان دختر شهر شیراز …
سرطان سینه
هدف هاي پیشرفت

انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف های پیشرفت در ورزشکاران حرفه ای

/
انگیزه پیشرفت با نقش واسطها رابطه بین ابعاد کمالگرایی و هدف ه…