نوشته‌ها

قصه ذرمانی

تحلیل روان شناختی محتوای قصه های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقه اجتماعی اقتصادی

/
چکیده : آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش م…
نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

کتاب نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر

/
نظریه انتخاب دکتر ویلیام گلاسر نویسنده : دکتر ویلیام گلاسرمترجم: مه…
محمد مظفری

دکتر محمد مظفری در کاشانه مهر

/
دکتر محمد مظفری عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سرپرست خانه رو…
دکتر محمد مظفری

عشق بهترین دکتر در زندگی است

/
عشق بهترین دکتر در زندگی است دکتر محمد مظفری …
کاشانه مهر

معرفی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس در برنامه زنده تلویزیونی کاشانه مهر

/
معرفی خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس در برنامه زنده تلویزیونی ک…